บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด logo
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด cover

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

งานอื่นๆ

Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), managed by N.C.C. Management & Development Co., Ltd., is Thailand’s first purpose-built, world-class exhibition and convention center.

Company Size: 500+ employees

With two decades of solid experience and accumulated expertise, N.C.C. Management & Development Co., Ltd. is Thailand’s premier private sector venue management company. Its dedication to management excellence in organizing a large number of high profile international events has earned the company the respect of event organizers, exhibitors, business and public sectors, both in Thailand and overseas.


N.C.C. Management & Development Co., Ltd. has held the honor of being selected to manage Queen Sirikit National Convention Center since it opened in 1991, and has also been entrusted to manage the 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center, Hat Yai.


In order to put its experience and accumulated expertise to good use by offering event organizers and exhibitors fully-integrated, customer-friendly, one-stop services, N.C.C. Management & Development Co., Ltd., has established three subsidiary companies namely, N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd. (NEO), professional organizer local and international trade fair, N.C.C. Image Co., Ltd., a one-stop service for design and construction and F&B International Co., Ltd., the professional cater.


we are looking for additional energetic ,self-motivated individuals and high potential candidates in the following positions to join our dynamic organization and grow together.

Contact

90 CW Tower, 5th Floor, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang, Bangkok 10310

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด Jobs

N.C.C. Management & Development Co.,Ltd. logo
1 ปีที่แล้ว

Temporary Staff (Event Staff)

PartTime Entry
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
N.C.C. Management & Development Co.,Ltd. logo
1 ปีที่แล้ว

นักศึกษาฝึกงาน ฝ่าย Exhibition Organizer

Internship Entry
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
N.C.C. Management & Development Co.,Ltd. logo
1 ปีที่แล้ว

นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายขาย

Internship Entry
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#internship
N.C.C. Management & Development Co.,Ltd. logo
1 ปีที่แล้ว

Develop Operations Specialist (PHP Programmer - CodeIgniter)

FullTime Entry
20,000 - 28,000
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
N.C.C. Management & Development Co.,Ltd. logo
1 ปีที่แล้ว

Application Support Specialist

FullTime Entry
20,000 - 30,000
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
N.C.C. Management & Development Co.,Ltd. logo
1 ปีที่แล้ว

Sales Executive (B2B Exhibition)

FullTime Entry
15,000 - 20,000
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
N.C.C. Management & Development Co.,Ltd. logo
1 ปีที่แล้ว

Senior Marketing Executive (Research)

FullTime Middle
25,000 - 40,000
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
N.C.C. Management & Development Co.,Ltd. logo
2 ปีที่แล้ว

Social Media Executive (6-months contract) - Work at Samyan Mitrtown

Contract Entry
20,000 - 25,000
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
N.C.C. Management & Development Co.,Ltd. logo
2 ปีที่แล้ว

Senior Application Support Officer

FullTime Middle
25,000 - 30,000
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร