iPassion logo

Front End Developer

บริษัท ไอแพสชั่น จำกัด - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
FullTime Entry
25,000 - 60,000

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • เขียนโปรแกรม และทดสอบด้วยตนเอง
 • พัฒนาโปรแกรมได้ตรงตามที่นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้
 • ประสานงานระหว่างทีมพัฒนาระบบเพื่อให้งานบรรลุตามจุดมุ่งหมายของบริษัท
 • พัฒนาระบบงานตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านไอทีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม Front End มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์ Framework เกี่ยวกับ Vue.js/ Angular/ React อย่างใดอย่างหนึ่ง.
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Database: MS SQL Server/ Oracle/ MongoDB อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • มีความสามารถในการยอมรับและเรียนรู้กับเทคโนโลยีใหม่ๆได้
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 • สามารถรับแรงกดดันกับปริมาณงานที่เข้ามาเร่งด่วนได้
2 ปีที่แล้ว

Related Skills

Contact

เลขที่ 195 ซอย สบายใจ ชั้น 3 อาคาร R20, แขวง สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

About บริษัท ไอแพสชั่น จำกัด

บริษัท ไอแพสชั่น จำกัด

งานไอที

Software product development partner. Building Integrated Technology Solutions Across Mobile, Web & Cloud For Global Startups Companies.

กรุงเทพมหานคร