บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด logo
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด cover

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

งานการผลิต

Seagate’s Thailand was established in 1983. We currently have investments in two locations Teparuk and Korat. These two plants contribute to Seagate’s vertically integrated disc drive operation.

Company Size: 18,000

Global & Thailand Specific Operations


Founded in 1978, Seagate is the world’s leading provider of hard drives and storage solutions.

From the videos, music and documents we share with friends and family on social networks, to servers form the backbone of enterprise data centers and cloud-based computing, to desktop and notebook computers that fuel our personal productivity, Seagate products help more people store, share and protect their valuable digital content.

Seagate’s Thailand operations was established in 1983. We currently have investments in two locations Teparuk and Korat. These two plants contribute to Seagate’s vertically integrated disc drive operations model including ultra precision automation, nano-machining and hard drive automation & machine learning.


Seagate Teparuk Facility


Key Facts: Seagate Teparuk started operations in 1988. This world-class facility employs state-of-the-art manufacturing technology and machinery to produce nano-recording head. The facility occupies a land area of 75,280 square meters with a built-up area of 41,182 square meters.

No. of Employees: approximately 3,500

Address: 1627 Moo 7, Teparuk Rd, Tambol Teparuk, Amphur Muang, Samutprakarn 10270

Area of Focus: Highly Automated & Data Intensive Process. Center of Excellence for nano-recording head.


Seagate Korat Facility


Key Facts: Seagate Korat facility began production in 1996. It is Seagate’s largest hard drive operation in the world. This facility produces nano-transducer, read/write pack, and hard drive. The campus occupies a land area of 0.24 square kilometers and has a built-up area of about 160,060 square meters. In February 2015, Seagate announced the addition of a new building at its manufacturing and development facility in Korat with an investment of THB 15.3billion (US$470.7 million) over the next three years. The built-up area in the Korat facility had increased by 49% to 237,856 square meters with the completion of the new building.

No. of Employees: approximately 14,000

Address: 90 Moo 15, Tambol Sungnoen, Amphur Sungnoen, Nakhon-Ratchasima 30170

Area of Focus: Seagate’s largest operation; manufacturing from slider to drive assembly.


Contact

1627 Moo 7, Teparuk Rd., Teparuk, Muang Samutprakarn, Samut Prakarn province, 10270

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด Jobs

Seagate Technology (Thailand) Limited logo
2 ปีที่แล้ว

Accountant (Korat Plant)

FullTime Entry
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - สูงเนิน นครราชสีมา
Seagate Technology (Thailand) Limited logo
2 ปีที่แล้ว

Accounting Intern (Korat Plant)

Internship Entry
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - สูงเนิน นครราชสีมา
Seagate Technology (Thailand) Limited logo
2 ปีที่แล้ว

Accounting Intern (Teparuk Plant)

Internship Entry
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
Seagate Technology (Thailand) Limited logo
2 ปีที่แล้ว

Engineering Intern (Korat Plant)

Internship Entry
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - สูงเนิน นครราชสีมา
Seagate Technology (Thailand) Limited logo
2 ปีที่แล้ว

Engineering Intern (Teparuk Plant)

Internship Entry
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
Seagate Technology (Thailand) Limited logo
2 ปีที่แล้ว

Engineer (Korat Plant)

FullTime Entry
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - สูงเนิน นครราชสีมา
Seagate Technology (Thailand) Limited logo
2 ปีที่แล้ว

Engineer (Teparuk Plant)

FullTime Entry
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
Seagate Technology (Thailand) Limited logo
2 ปีที่แล้ว

Accountant (Teparuk Plant)

FullTime Entry
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ