บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรี่ จำกัด logo
บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรี่ จำกัด cover

บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรี่ จำกัด

งานไอที

About IBM Solutions Delivery Co., Ltd. IBMSD is recognized as one of the most significant IT service delivery center of IBM Corporation from more than 25 delivery centers around the world.

Company Size: 600++

About IBM Solutions Delivery Co., Ltd.

IBMSD is recognized as one of the most significant IT service delivery center of IBM Corporation from more than 25 delivery centers around the world. We have provided a wide array of IT services to the leading organizations in Thailand since 2002. Today, there are more than 1,200 IBMers under our blue umbrella.


At IBMSD, you will never standstill. We provide the world class environment that full of incredible opportunities to learn and grow on your desired career.

You will be a member of 400,000 IBMers’ community who always think, share and act their expertise for the better future.


Being the leader of the industry, all of our contributions always make the future not only to our customer, but also to our industry and to our world.


We are now looking for new IBMer who are ready to join the journey, to share the passion and to make the future with us.

Contact

เลขที่ 388 อาคารเอสพี ชั้น 3A ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400